Khởi công Dự án xây dựng nhà máy công nghệ vật liệu Jinka – giai đoạn

Khởi công Dự án xây dựng nhà máy công nghệ vật liệu Jinka – giai đoạn 3

 

Ngày 01/10/2022 Xây lắp Hải Long cùng Chủ đầu tư Jinka đã chính thức tổ chức lễ khởi công Dự án nhà máy công nghệ vật liệu xây dựng Jinka giai đoạn 3. Dự án có quy mô 6.35 ha, trong đó diện tích xây dựng chiếm 3.5 ha, tổng giá trị hợp đồng hai bên ký kết hơn 300 tỷ vnđ và tiến độ thi công trong 210 ngày.

Bài viết cùng chủ đề: