Chủ tịch Idico từ nhiệm

Ông Lê Bá Thọ, Chủ tịch HĐQT Idico, nộp đơn xin từ nhiệm chỉ cách kỳ đại hội cổ đông vài ngày với lý do “bận việc cá nhân”.

Trước thềm kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 sẽ diễn ra ngày 19/4 tới, Tổng công ty Idico (IDC) thông báo đã nhận được đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Lê Bá Thọ, Chủ tịch HĐQT vào ngày 13/4. Lý do ông Thọ từ nhiệm là bận công việc cá nhân không sắp xếp được thời gian để tiếp tục đảm nhiệm chức vụ.

Doanh nghiệp cũng cho biết sẽ bổ sung nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT với ông Lê Bá Thọ tại kỳ họp sắp tới và bầu bổ sung người mới. Ông Thọ được bầu vào HĐQT và giữ vị trí Chủ tịch nhiệm kỳ 2018-2023 sau kỳ họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Ông Thọ là thạc sỹ kinh tế, hiện là lãnh đạo cấp cao tại nhiều doanh nghiệp Công ty Đầu tư khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, Tổng công ty Đường sông Miền Nam, Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex.

Tổng công ty Idico tiền thân là tổng Công ty Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam được thành lập năm 2000. Các lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư; đầu tư xây dựng, kinh doanh các dự án điện lực, giao thông, thủy lợi, cấp nước, cầu cảng…

Đơn xin từ nhiệm của ông Thọ đến đúng thời điểm IDC có hàng loạt thay đổi nhân sự. HĐQT công ty trình miễn nhiệm thành viên HĐQT với bà Trần Thanh Linh – kiểm soát viên không chuyên trách được điều động đến nhận nhiệm vụ tại phòng Tài chính kế hoạch thuộc Ban Tài chính kế toán công ty. Lý do miễn nhiệm là bà Linh không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên ban kiểm soát.

HĐQT cũng đề nghị bầu bổ sung người khác. Bà Linh là một trong hai thành viên ban kiểm soát được bầu trong kỳ họp đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 diễn ra vào tháng 2/2021.

Trước đó, doanh nghiệp cũng thông báo miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Phan Văn Chung kể từ ngày 15/4. Ông Chung sinh năm 1967, trình độ Kỹ sư Kinh tế Công nghiệp, được bổ nhiệm vào vị trí phó tổng giám đốc từ tháng 3/2018 tới nay.

Trước khi bị miễn nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc tại Idico, ông Chung đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các công ty nhà nước như Tổng công ty Xây dựng Miền Trung, Công ty Xây dựng và sản xuất nhôm Cosevco, Tổng công ty Miền Trung…

Năm 2022 doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 7.971 tỷ đồng, tăng 38%, doanh thu riêng công ty mẹ 3.347 tỷ đồng, tăng 72%. Công ty đặt mục tiêu lãi trước thuế 2.765 tỷ đồng, tăng 88%, lãi trước thuế riêng công ty mẹ 2.333 tỷ đồng, tăng 83%, tỷ lệ cổ tức 40%.

Trung Tín

Nguồn: vnexpress.net

Bài viết cùng chủ đề: