KHỞI CÔNG DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ DENTIUM GIAI ĐOẠN 2

KHỞI CÔNG DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ DENTIUM GIAI ĐOẠN 2

DENTIUM ICT VINA FACTORY

DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ ICT  VINA  giai đoạn 2 của Công Ty TNHH ICT VINA DENTIUM

Địa điểm: KCNC Hòa Liên Hòa Vang, Đà Nẵng.

Nhà thầu: Liên hệ Admin

Admin: @Brian

 

Bài viết cùng chủ đề: