Khởi Công Dự án Trung tâm công nghiệp Gaw NP Đình Vũ

Dự án Trung tâm công nghiệp GNP Đình Vũ

Dự án Trung tâm công nghiệp Gaw NP Đình Vũ

Chủ đầu tư: Hong Kong

Địa điểm: Nam Đình Vũ, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng

Diện tích: 17ha đất, Diện tích xây dựng 100.000m2

Giá trị dự án: 700 tỷ đồng
Tiến độ: 300 ngày
Ngày khởi công: 27/09/2022
Chủ đầu Tư: Gaw NP Industrial
Nhà thầu chính: Hải Long

 

Bài viết cùng chủ đề: